Reformatorisch Bureau voor relatiebemiddelingNeem vrijblijvend contact op!

Privacybeleid

Voor het begeleidingsgesprek is het noodzakelijk dat ik, als uw coach een dossier aanleg. Uw dossier bevat uw persoonsgegevens en verslagen van de gesprekken naar aanleiding van de te behalen doelen. Deze gegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw persoon en ontwikkeling. Als coach heb ik als enige de toegang tot uw dossier. Als u dit wenst kunt u zelf ook uw dossier inzien.

Voor de bemiddeling is het noodzakelijk dat wij, als uw consulenten, uw persoonsgegevens verwerken en opslaan in ons beveiligd systeem. Aan de hand van deze gegevens kunnen we een profielschets maken om aan een geschikte partner te kunnen voorleggen. Ook hebben we een pasfoto van u nodig om aan een geschikte partner te kunnen tonen. Er zijn 2 consulenten, zij zijn de enigen die toegang hebben tot uw gegevens. Als u dit wenst kunt u zelf ook uw gegevens inzien.

We doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

Wij hebben een wettelijke verplichting geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Uw gegevens zullen binnen een half jaar na uitschrijving verwijderd worden.

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende Privacy-rechten:

Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.

Recht op vergetelheid. U heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:

Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien

Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aan passen en persoonsgegevens aan te laten vullen

Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens.