Reformatorisch Bureau voor relatiebemiddelingNeem vrijblijvend contact op!

Missie en Visie

In de praktijk is gebleken dat het een groot gemis is dat er in de reformatorische gezindte geen relatiebemiddelingsbureau is. Vanuit eigen ervaring met persoonlijke relatiebemiddeling (algemeen christelijk) kunnen we zeggen dat Gods voorzienigheid ook hierover is gegaan. We hebben ervaren wat in het huwelijksformulier staat: ‘als met Zijn Hand toebrengt’. Hieruit is het initiatief ontstaan om een reformatorische relatiebemiddeling op te starten.

Onze bemiddeling mag gezien worden als middel om mogelijk, in biddend opzien, een partner te vinden. We hebben het niet over slagingspercentages. Gods bestuur gaat over alle dingen, ook of het lukken mag om een partner te vinden.
We nemen het voorbeeld uit de Bijbel van Eliézer die in opdracht van Abraham op zoek ging naar een vrouw voor Izak. Deze zoektocht was een zaak van gebed. Izak bleef biddend achter en Rebecca werd gewillig gemaakt om met Eliézer mee te gaan.

Niet iedereen zal een partner krijgen, dat is soms moeilijk te begrijpen, toch heeft de Heere ook daar Zijn wijze bedoelingen mee.

Van personen die zich in willen schrijven verwachten we dat ze geen tv hebben.
Van vrouwelijke personen die zich in willen schrijven verwachten we dat ze in het dagelijks leven een rok of jurk dragen.

Genesis 24: 11 – 12
11. En hij deed de kemels nederknielen buiten de stad, bij een waterput, des avondtijds, ten tijde als de putsters uitkwamen.
12. En hij zeide: HEERE, God van mijn heer Abraham, doe haar mij toch heden ontmoeten, en doe weldadigheid bij Abraham, mijn heer.