Reformatorisch Bureau voor relatiebemiddelingNeem vrijblijvend contact op!

Relatiebemiddeling

Inschrijven

Mocht u overgaan tot inschrijving bij Reformatorische Relatiebemiddeling dan vindt eerst een uitgebreid intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt er zoveel mogelijk informatie over u als persoon verzameld. Dit gesprek duurt ongeveer anderhalf uur en zal zo mogelijk bij u thuis plaatsvinden. Met de gegevens die uit het intakegesprek naar voren zijn gekomen, gaan wij aan de slag. Wij gaan uiterst zorgvuldig op zoek naar een persoon die passend zou kunnen zijn.

Als er na zorgvuldige selectie een passend bemiddelingsvoorstel is, wordt u zo snel mogelijk telefonisch benaderd. U ontvangt dan een persoonsbeschrijving van een geschikte match. Daarna vindt er via de mail een uitwisseling van persoonsgegevens en foto's plaats. De kennismaking kan dan van start gaan. We hopen natuurlijk dat het uitgroeit tot meer dan alleen leuk vinden. Mocht dit niet het geval zijn dan vindt er een evaluatie plaats en gaan we opnieuw op zoek naar een geschikte match.

Alle gegevens die u aan het relatiebemiddelingsbureau verstrekt, zijn onderhevig aan regels die uw recht op privacy beschermen. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk alleen door ons behandeld.